Přihlášení (Login):Pokud jste se již zaregistrovali na některé z našich poboček, byli jste požádáni o zadání Vašeho emailu. K tomuto emailu je vázán i Váš účet v Malíčkově. Před prvním přihlášením je nutné nastavit heslo. To lze provést zde.

Při úspěšné aktivaci se stránka vrátí zpět a bude možné se ihned přihlásit.

Pokud máte problémy s přihlášením, kontaktujte našeho administrátora: databaze.malickov@gmail.com
If you have already registered at some of our branch, you were asked to give us your email. This email is connected to your account in Malickov company. Before the first login, you have to set your password. This can be done here.

After the successful activation, you will be redirected back to this page and you can immediately log in.

In case of any problems, please contact our admin: databaze.malickov@gmail.com
Pokud nevyužíváte online funkce, pak si můžete papírový formulář docházky na únor 2019 stáhnout zde:
jesle , Mateřská škola.

If you are not using online functions, the paper form of attendance plan for February 2019 can be downloaded here:
Day care centre , Kindergarten.