Kladno

Pobočka MALÍČKOVA v Kladně nabízí jednu třídu jeslí pro děti od 1 roku do 3 let s kapacitou 13 dětí a třídu MŠ s výukou angličtiny pro děti od 2 - 7 let s kapacitou 10 dětí.

Ve školce je součástí vybavení interaktivní tabule a speciální Montessori didaktické pomůcky.
Personál je proškolen na využití Montessori pomůcek a jejich výrobu.

Během školního roku s dětmi navštěvujeme solnou jeskyni a plavecký bazén v Kladně.<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns:mv="http://macVmlSchemaUri" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta name=Title content=""> <meta name=Keywords content=""> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 14"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 14"> <link rel=File-List href="akceKladno_files/filelist.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>`rka Xez kov</o:Author> <o:LastAuthor>`rka Xez kov</o:LastAuthor> <o:Revision>3</o:Revision> <o:TotalTime>9</o:TotalTime> <o:LastPrinted>2019-09-22T17:44:00Z</o:LastPrinted> <o:Created>2019-09-22T17:34:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2019-11-19T10:43:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>284</o:Words> <o:Characters>1620</o:Characters> <o:Company>MAL KOV</o:Company> <o:Lines>13</o:Lines> <o:Paragraphs>3</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>1901</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>14.0</o:Version> </o:DocumentProperties> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <link rel=themeData href="akceKladno_files/themedata.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:SpellingState>Clean</w:SpellingState> <w:GrammarState>Clean</w:GrammarState> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>CS</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>JA</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> <w:UseFELayout/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="276"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="59" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Wingdings; panose-1:5 0 0 0 0 0 0 0 0 0; mso-font-charset:2; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 268435456 0 0 -2147483648 0;} @font-face {font-family:"-3 fg"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:"-3 fg"; mso-font-charset:78; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1791491579 18 0 131231 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} @font-face {font-family:Cambria; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073743103 0 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"-3 fg"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-ansi-language:EN-US;} span.SpellE {mso-style-name:""; mso-spl-e:yes;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"-3 fg"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} @page WordSection1 {size:595.0pt 842.0pt; margin:72.0pt 90.0pt 72.0pt 90.0pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} table.MsoTableGrid {mso-style-name:"Table Grid"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-priority:59; mso-style-unhide:no; border:solid windowtext 1.0pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh:.5pt solid windowtext; mso-border-insidev:.5pt solid windowtext; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:Cambria; mso-ascii-font-family:Cambria; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Cambria; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-ansi-language:EN-US;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1027"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head> <body bgcolor=white lang=CS style='tab-interval:36.0pt'> <div class=WordSection1> <table class=MsoTableGrid border=1 cellspacing=0 cellpadding=0 align=left width=523 style='width:522.8pt;border-collapse:collapse;border:none; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-yfti-tbllook:1184;mso-table-lspace: 9.0pt;margin-left:6.0pt;mso-table-rspace:9.0pt;margin-right:6.0pt;mso-table-anchor-vertical: paragraph;mso-table-anchor-horizontal:page;mso-table-left:41.4pt;mso-table-top: -42.95pt;mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt'> <tr style='mso-yfti-irow:0;mso-yfti-firstrow:yes;height:28.1pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border:double windowtext 1.5pt; border-right:solid windowtext 1.0pt;mso-border-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background:#DAEEF3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.1pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;font-family:Calibri; color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1'>NZEV AKCE<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border:double windowtext 1.5pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;background:#DAEEF3; mso-background-themecolor:accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.1pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;font-family:Calibri; color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1'>DATUM<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:double windowtext 1.5pt; border-left:none;border-bottom:double windowtext 1.5pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-right-alt:solid windowtext .5pt;background:#DAEEF3;mso-background-themecolor: accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:28.1pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-size:18.0pt;font-family:Calibri; color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1'>POPIS AKCE<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border:double windowtext 1.5pt; border-left:none;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt;background:#DAEEF3; mso-background-themecolor:accent5;mso-background-themetint:51;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; height:28.1pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Calibri; color:#4F81BD;mso-themecolor:accent1'>CO JE POTXEBA SEBOU:<o:p></o:p></span></b></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:1;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt: double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt:windowtext;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>JABLE N DEN<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:double 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>26.9. <o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00 11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Sout~</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> o <span class=SpellE>nejkrsnja</span> <span class=SpellE>jabl ko</span>, <span class=SpellE>jable n</span> <span class=SpellE>hody</span>, <span class=SpellE>vyroba</span> <span class=SpellE>jable n</span> <span class=SpellE>pYesndvky</span><o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:double 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Jablko</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:2;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-top-alt: double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt:solid .5pt; mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt:windowtext;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>BRAMBORIDA<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:double 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>7.10.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:30<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:double 1.5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:solid .5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Dopoledn</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>akce</span> pro <span class=SpellE>dti</span>. <span class=SpellE>Brambory</span>, <span class=SpellE>kam</span> se <span class=SpellE>podva</span> </span><span lang=EN-US style='font-family:Wingdings;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'>J</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>sout~e</span> s <span class=SpellE>bramborou</span>, <span class=SpellE>bramborov</span> <span class=SpellE>vroba</span>, <span class=SpellE>ochutnvka</span> <span class=SpellE>brambor</span> v <span class=SpellE>rozn</span> <span class=SpellE>konzistenci</span>, <span class=SpellE>bramborov</span> <span class=SpellE>skYtci</span> </span><span lang=EN-US style='font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'><span style='mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings'>J</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:double windowtext 1.5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-top-alt:double 1.5pt;mso-border-left-alt:solid .5pt;mso-border-bottom-alt: solid .5pt;mso-border-right-alt:double 1.5pt;mso-border-color-alt:windowtext; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Dobrou</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>nladu</span> </span><span lang=EN-US style='font-family:Wingdings;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri;mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family: Wingdings'><span style='mso-char-type:symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'>J</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:3;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>U EN SE ZVXTKY<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>22.10.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00 11:30<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Nvatv</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>ns</span> <span class=SpellE>chovatelky</span> s <span class=SpellE>roznmi</span> <span class=SpellE>domcmi</span> I <span class=SpellE>exotickmi</span> <span class=SpellE>zvYaty</span> <span class=SpellE>kon</span>, <span class=SpellE>kozy</span>, <span class=SpellE>pes</span>, <span class=SpellE>slepice</span>, <span class=SpellE>liaka</span>, <span class=SpellE>ovce</span>, <span class=SpellE>velbloud</span>. <span class=SpellE>Chovatelky</span> <span class=SpellE>nm</span> <span class=SpellE>pov</span> <span class=SpellE>nco</span> o <span class=SpellE>zvYatech</span> a <span class=SpellE>dti</span> <span class=SpellE>si</span> <span class=SpellE>mohou</span> <span class=SpellE>zvYtka</span> <span class=SpellE>pohladit</span>, <span class=SpellE>nakrmit</span>, <span class=SpellE>svst</span> se <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>nich</span>.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>ZvYtkom</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>nco</span> k <span class=SpellE>sndku</span>: <span class=SpellE>mrkev</span>, <span class=SpellE>such</span> <span class=SpellE>chlb</span>, <span class=SpellE>rohlk</span>, <span class=SpellE>jablko</span> (<span class=SpellE>mena</span> <span class=SpellE>kusy</span>)<o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:4;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></b></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>HALLOWEEN<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>5.11.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> ek</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>ns</span> <span class=SpellE>straaideln</span> <span class=SpellE>stezka</span> <span class=SpellE>odvahy</span>, <span class=SpellE>hledn</span> <span class=SpellE>straaidel</span> a <span class=SpellE>straaideln</span> <span class=SpellE>prty</span>. <span class=SpellE>Dopoledn</span> <span class=SpellE>akce</span> pro <span class=SpellE>dti</span>.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Dobrou</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>nladu</span> a <span class=SpellE>straaideln</span> <span class=SpellE>pYevlek</span><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:5;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>FOTOGRAFOVN - VNO N<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>22.11<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Navatv</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>ns</span> <span class=SpellE>profesionln</span> <span class=SpellE>fotograf</span>, <span class=SpellE>kter</span> <span class=SpellE>vytvoY</span> <span class=SpellE>dtem</span> <span class=SpellE>fotografie</span> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>vno n</span> <span class=SpellE>tma</span>, <span class=SpellE>lze</span> <span class=SpellE>objednat</span> <span class=SpellE>jak</span> <span class=SpellE>sady</span> <span class=SpellE>fotografi</span> <span class=SpellE>tak</span> <span class=SpellE>jednotliv</span> <span class=SpellE>foto</span> + <span class=SpellE>doplHky</span>, <span class=SpellE>bli~a</span> <span class=SpellE>informace</span> <span class=SpellE>naleznete</span> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>nstnkch</span> a u <span class=SpellE>pan</span> <span class=SpellE>vedouc</span><o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Oble en</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>, <span class=SpellE>kter</span> <span class=SpellE>nebude</span> v <span class=SpellE>barv</span> <span class=SpellE>pozad</span> <span class=SpellE>bude</span> <span class=SpellE>uvedeno</span> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>kart</span> <span class=SpellE>objednvky</span><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:6;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>MIKUL`<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>4.12.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Mikulask</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>nadlka</span> pro <span class=SpellE>dti</span>. <span class=SpellE>Dopoledn</span> <span class=SpellE>akce</span>. <span class=SpellE>Dti</span> <span class=SpellE>pYedvedou</span> <span class=SpellE>Mikulai</span> <span class=SpellE>pseH</span>, <span class=SpellE>bseH</span>, <span class=SpellE> i</span> <span class=SpellE>vystoupen</span> a <span class=SpellE>za</span> <span class=SpellE>odmnu</span> <span class=SpellE>dostanou</span> <span class=SpellE>nadlku</span>. <o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Odvahu</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <o:p></o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:7;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>VNO N BESDKA PRO RODI E<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>16.12.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>16:00-18:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Odpoledn</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>akce</span> pro <span class=SpellE>rodi e</span> s <span class=SpellE>dtmi</span>. <span class=SpellE>Dti</span> <span class=SpellE>budou</span> <span class=SpellE>mt</span> pro <span class=SpellE>rodi e</span> <span class=SpellE>pYipraveno</span> <span class=SpellE>vystoupen</span> (<span class=SpellE>Ykadel</span>, <span class=SpellE>psn</span>, <span class=SpellE>kter</span> se <span class=SpellE>bhem</span> <span class=SpellE>pololet</span> <span class=SpellE>nau ily</span>), male <span class=SpellE>pYekvapen</span> a <span class=SpellE>ur it</span> <span class=SpellE>nebude</span> <span class=SpellE>chybt</span> <span class=SpellE>spole n</span> <span class=SpellE>vroba</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Wingdings; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-char-type: symbol;mso-symbol-font-family:Wingdings'><span style='mso-char-type:symbol; mso-symbol-font-family:Wingdings'>J</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:8;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>VNOCE V MAL KOV<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>18.12.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Dopoledn</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>akce</span> pro <span class=SpellE>dti</span> <span class=SpellE>pln</span> <span class=SpellE>vno n</span> <span class=SpellE>nlady</span>, <span class=SpellE>vno nch</span> <span class=SpellE>tradic</span> a <span class=SpellE>zvyko</span>, <span class=SpellE>zpvu</span> <span class=SpellE>koled</span> a <span class=SpellE>samozYejm</span> <span class=SpellE>rozbalen</span> <span class=SpellE>drko</span> <span class=SpellE>dtem</span> do <span class=SpellE>akolky</span> pod <span class=SpellE>strome kem</span>.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </td> </tr> <tr style='mso-yfti-irow:9;mso-yfti-lastrow:yes;height:42.25pt'> <td width=103 valign=top style='width:102.9pt;border-top:none;border-left: double windowtext 1.5pt;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right: solid windowtext 1.0pt;mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-alt: solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt;background: #CCFFCC;padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><b style='mso-bidi-font-weight: normal'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>VNO N TRHY<o:p></o:p></span></b></p> </td> <td width=77 valign=top style='width:76.8pt;border-top:none;border-left:none; border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>20.12.<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>9:00-11:00<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=180 valign=top style='width:180.1pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:solid windowtext 1.0pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Prochzka</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>vno n</span> <span class=SpellE>trhy</span> v <span class=SpellE>Kladn</span>. <span class=SpellE>Akce</span> <span class=SpellE>zvisl</span> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>po as</span>.<o:p></o:p></span></p> </td> <td width=163 valign=top style='width:163.0pt;border-top:none;border-left: none;border-bottom:solid windowtext 1.0pt;border-right:double windowtext 1.5pt; mso-border-top-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-left-alt:solid windowtext .5pt; mso-border-alt:solid windowtext .5pt;mso-border-right-alt:double windowtext 1.5pt; padding:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;height:42.25pt'> <p class=MsoNormal align=center style='text-align:center;mso-element:frame; mso-element-frame-hspace:9.0pt;mso-element-wrap:around;mso-element-anchor-vertical: paragraph;mso-element-anchor-horizontal:page;mso-element-left:41.45pt; mso-element-top:-42.95pt;mso-height-rule:exactly'><span class=SpellE><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'>Vhodn</span></span><span lang=EN-US style='font-family:Calibri'> <span class=SpellE>oble en</span> <span class=SpellE>na</span> <span class=SpellE>prochzku</span> <span class=SpellE>tepl</span> <span class=SpellE>oble en</span><o:p></o:p></span></p> </td> </tr> </table> <p class=MsoNormal><span lang=EN-US><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> </div> </body> </html>

Pobočka nabízí během týdne také zájmové kroužky i pro děti nedocházející do Malíčkova - hudebně pohybový, keramický, angličtinu pro nejmenší a vědce.

Jako jediné soukromé jesle v Kladně nabízíme převod hodin ze zakoupeného školného na další měsíc (100% v případě nemoci, 50% z nevychozených hodin vždy!)

Provozní doba je denně PO - PÁ od 7:00 do 17:30 mimo státní svátky. Otevřeno máme celý rok i přes prázdniny.
Plaveme s plaveckou školou Medúza

Naším cílem je kvalitní péče a plnohodnotný program, proto jsme do našich "malíčkovských" aktivit zahrnuli plavání.

Děti se seznamují s vodou, odbourávají strach z neznámého a učí se základům plavání v doprovodu s odbornými lektory plavání.

Lekce probíhají zábavnou a hravou formou s využitím různorodého materiálu.

Plavání jsme do našeho programu začlenili 1x týdně ve 2 turnusech. První turnus v rozsahu 18 lekcí začíná od října do ledna. Druhý turnus plavání je od dubna do června. V zimních měsících vystřídáme plavání za návštevu solné jeskyně.

Plavání mají děti zahrnuto v ceně školkovného. Probíhá vždy ve čtvrtek (s vyjímkou státních svátků) cca od 10h - 11h v areálu Akvaparku v Kladně. Každý školní rok informace upřesníme prostřednictvím našich nástěnek. Bližší informace k plavecké škole Medúza můžete nalézt na jejich webových stránkách.

Výhody plavání na dětský organismus:
 • posiluje imunitní systém
 • pozitivně působí na srdeční cévy
 • děti lépe spí
 • zvyšuje se jim kapacita plic
 • posilují si bříšní a zádové svalstvo
 • zlepšuje se psychický stav
 • mezi dítětem a dospělím se zlepšuje komunikace
 • plaváním lze rychleji odstranit lehčí motorické odchylky
 • děti se naučí obratněji pohybovat ve vodě i na souši a vytvoří si kladný vztah k plavání a vůbec pohybu

Průběh hodiny plavání:
 • přivítání, první kontakt s vodou - oplachování částí těla s doprovodnými písničkami a básničkami= motivace
 • ponoření těla do vody s držením kraje bazénu = procvičování práce nohou a rukou - potřebných k plavání, kopání, přitahování, výdech do vody, aj. opět s motivací -básničky a hry
 • vláčkem jedeme pro pomůcky - děti dostávají kolečka na ruce (rukávky) a ježečky kolem pasu, či kruh dle jejich schopností
 • hra ve vodě: čarujeme (pohyb rukou při plavání), točíme se kolem své osy, tancujeme lžičku, hrajeme bublinu, utíkáme před krokodýli, plaveme parníkem na výlet (pomůcky velké pěnové desky), hrajeme si na pejsky, zlatá brána, někteří z nás už dokáží plavat z jednoho konce bazénu na druhý, dokáží i skočit do vody a další jiné hry
 • vláčkem odnášíme pomůcky , následuje pochvala a motivace pro přístí hodinu, rozloučení

Seznam věcí na plavání:
 • batůžek podepsaný (nejlépe s možností zapínání vpředu - zábrana proti padání batohu z ramen dětí)
 • plavky a plovací čepici ( podepsanou čitelně ) = elastický materiál (kvůli dodržení hygieny)
 • učník - podepsaný (stačí iniciály)
 • sprchový gel, či mýdlo v krabičce, krém na tělo
 • hřeben
 • láhev na pití - uzavíratelnou
 • sundání veškerých korálků, přívěšků kvůli bezpečnosti dětí ve vodě

Na děti se můžete příjít do bazénu podívat, abychom Vám předvedli, co jsme se naučili a jak se ve vodě hrajeme, jaké jsme udělali pokroky.


Navštěvujeme solnou jeskyni v Kladně

Návštěvu solné jeskyně schováváme pro děti na zimní měsíce, kdy se nám vystřídá s plaváním.
Plánujeme začátek docházky od ledna do března, a potom opět v druhé vlně červenec - září tak, aby častost návštěv solné jeskyně měla pro děti blahodárný účinek - je důležitá pravidelnost a opakovaná návštěva.

Solnou jeskyni navštěvujeme 1x týdně vždy ve čtvrtek cca od 10-11h v ul.Váňova, Kladno.
Cena kurzu je částečně hrazena ze školkovného a rodiče doplácejí symbolickou částku za školní rok = 600Kč/školní rok.

Bližší informace naleznete na stránkách solné jeskyně.

Výhody solné jeskyně na dětský organismus:
 • pobyt v solné jeskyni je účinný při onemocnění dýchacích cest
 • také astmatu
 • zánětech krku a nosohltanu, chronické rýmě, chřipce, angíně
 • onemocněních trávícího traktu
 • byl zjištěn blahodárný efekt při neurózách a psychickém stresu, vyčerpanosti, depresích, nemocech krevního oběhu, ischémii a vysokém krevním tlaku
 • působí pozitivně proti kožních onemocnění - alergie, psoriáza, atopický ekzém
 • léčebné kúry tedy s plnou zodpovědností doporučují přední odborníci z řad pneumologů, alergologů, pediatrů, kožních a jiných lékařů.

Bližší informace o zahájení lekcí solné jeskyně a seznamu věcí, co budou děti sebou potřebovat naleznete včas na našich náštěnkách Malíčkova.
Přihláška dětí do solné jeskyně bude viset v Malíčkově, děkujeme za včasné zapsání, abychom měli představu o počtu dětí na kurzu.