Kladno Mateřská škola

MALÍČKOV s.r.o. pečuje o děti již od roku 2007, během těchto let jsme se obohatili o nové a přínosné zkušenosti, které bychom chtěli uplatnit dále v praxi. Na základě spokojenosti rodičů a jejich kladné odezvy na naše zařízení jsme otevřeli pro potřeby rodičů a dětí novou pobočku jeslí s prestižní anglickou třídou MALÍČKOV s.r.o..

Anglická třída je otevřena od září 2012 pro děti od 2 let – 7 let. Kapacita třídy je omezená pro školní rok max. 10 dětí.
Nabízí výukový program v anglickém jazyce s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu.
Třída je zaměřena na výuku anglického jazyka, kdy jsou použity didaktické pomůcky, hry a metodiky v anglickém jazyce pro předškolní děti publikované Oxfordskou Univerzitou. Samozřejmě dbáme na kvalitní výchovu a vzdělávání po všech stránkách osobnosti dítěte (snažíme se jej co nejvíce připravit na vstup do ZŠ a do života).

Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností.

Učitelky se účastní různorodých Montessori vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou a seznamují se s novými Montessori didaktickými pomůckami, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

V tuto chvíli máme ještě volná místa. Rádi Vás pozveme na nezávaznou prohlídku. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 9.12.-13.12.2019
Téma týdne Zvyky a tradice Vánoc
Cílem týdne Seznámení se zvyky a vánočními tradicemi
Pondělí Slovní zásoba: tree, candle, snow, Christmas
Nabídka koutků: vánoční omalovánky, nůžky a barevné papíry
Ranní kruh: stolní hry
Řízená činnost: seznámení s tématem, obrázky a interaktivní tabule
Úterý Slovní zásoba: tree, candle, snow, Christmas....
Nabídka koutků: kuchyňka, panenky, oblečení
Ranní kruh: Logico
Ranní cvičení: cvičení na vánoční koledy
Řízená činnost: písničky, básničky a tanečky na besídku
Středa Slovní zásoba: opakování
Nabídka koutků: navlíkací korálky, knížky
Ranní cvičení: pohybové hry na Vánoce
Řízená činnost: výroba dárečků na besídku
Čtvrtek Slovní zásoba: opakování
Ranní kruh: dodělání výrobků na besídku
Ranní cvičení: s papírovými koulemi
Řízená činnost: lektorka Aj
Pátek Slovní zásoba: opakování
Ranní kruh: opakování básniček a písniček na besídku
Řízená činnost: lektorka Aj
Za příznivého počasí návštěva vánočních trhů.


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
17:30 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 17:30 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Kromě toho, že je výukový dopolední program veden v anglickém jazyce, nese také prvky Montessori výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K vytvoření výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ s výukou angličtiny naleznete zde
.

Kladno

Adresa: Mánesova 1683, Kladno, 272 01
Tel.: +420 773 800 591
Vedoucí pobočky: Kolumpková Eva
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-17:30 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny