Kladno Mateřská škola

MALÍČKOV s.r.o. pečuje o děti již od roku 2007, během těchto let jsme se obohatili o nové a přínosné zkušenosti, které bychom chtěli uplatnit dále v praxi. Na základě spokojenosti rodičů a jejich kladné odezvy na naše zařízení jsme otevřeli pro potřeby rodičů a dětí novou pobočku jeslí s prestižní anglickou třídou MALÍČKOV s.r.o..

Anglická třída je otevřena od září 2012 pro děti od 2 let – 7 let. Kapacita třídy je omezená pro školní rok max. 10 dětí.
Nabízí výukový program v anglickém jazyce s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu.
Třída je zaměřena na výuku anglického jazyka, kdy jsou použity didaktické pomůcky, hry a metodiky v anglickém jazyce pro předškolní děti publikované Oxfordskou Univerzitou. Samozřejmě dbáme na kvalitní výchovu a vzdělávání po všech stránkách osobnosti dítěte (snažíme se jej co nejvíce připravit na vstup do ZŠ a do života).

Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností.

Učitelky se účastní různorodých Montessori vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou a seznamují se s novými Montessori didaktickými pomůckami, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

V tuto chvíli máme ještě volná místa. Rádi Vás pozveme na nezávaznou prohlídku. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 29.6.-3.7.2020
Téma týdne Hudba kolem nás
Cílem týdne Seznámení s tématem
Pondělí Slovní zásoba: note, music, song, melody....
Nabídka koutků: obrázkové pexeso s hudeb.nástroji
Ranní kruh: kostky, stíny
Ranní cvičení: na hudbu
Řízená činnost: seznámení s tématem, magnet.obrázky
Úterý Slovní zásoba: guitar, piano, song, music
Nabídka koutků: stříhání a lepení not z papíru
Ranní kruh: logico, puzzle
Ranní cvičení: relaxační cvičení
Řízená činnost: poslech zvuků kolem nás (nahlas-potichu)
Středa Slovní zásoba: musical instruments, radio, echo, note....
Nabídka koutků: zvukové hry
Ranní cvičení: hudeb.pohyb.hry
Řízená činnost: výroba dop.nástroje
Čtvrtek Slovní zásoba: ear, note....
Ranní kruh: stavebnice lego, seva
Ranní cvičení: s vařečkami, dřívky
Řízená činnost: nová písnička Bum tarata, bum, bum, bum....opakování známých
Pátek Slovní zásoba: opakování
Ranní kruh: omalovánky, navlékání korálků
Ranní cvičení: hudba z večerníčků
Řízená činnost: sluchové hry ( slepá bába....)


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
17:30 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 17:30 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Kromě toho, že je výukový dopolední program veden v anglickém jazyce, nese také prvky Montessori výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K vytvoření výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ s výukou angličtiny naleznete zde
.

Kladno

Adresa: Mánesova 1683, Kladno, 272 01
Tel.: +420 773 800 591
Vedoucí pobočky: Kolumpková Eva
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-17:30 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny