Kladno Jesle

Třída jeslí pro děti od 1 roku - 3 let

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Navazujeme na Váš denní režim z domova. Před pravidelnou docházkou nabízíme rodičům individuální adaptační program, kde se dítě adaptuje na prostředí jeslí, kolektiv a na skutečnost, že je bez rodiče. Vše probíhá s ohledem na potřeby dítěte a adaptaci konzultujeme s rodiči.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

V TUTO CHVÍLI MÁME VOLNÁ MÍSTA


Mohlo by Vás zajímat:Datum 20.1. - 25.1. 2020
Téma týdne Vitaminy a zdraví
Cílem týdne Seznámení s tématem
Pondělí RV: povídání o zdraví, vitaminech, jak jsou pro nás důlezité....
Rozvoj: slovní zásoba, paměť, fantazie
Úterý TV: cvičení na koordinaci pohybu, zapojení pravé a levé strany hemisféry
Rozvoj: hrubá a jemná motorika, koordinace pohybu, paměť
Středa VV: kreslení a lepení zubu
Rozvoj: jemná motorika, barevné cítění, soustředění na detail
Čtvrtek HV: nová písnička: Starý medvěd vzdychá
Rozvoj: slovní zásoba, paměť, rytmika a melodika
Pátek JV: nová básnička: Draku ty si vážně drak
Rozvoj: slovní zásoba, paměť....


07:00 otevírací doba jesliček, příchod dětí
07:30 snídaně
08:00 volná hra dětí, nabídka koutků
08:30 dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací, pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku
09:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd
12:30
12:30
12:30 spánek (čtení pohádky)
14:30 svačina
15:00 zájmové kroužky, volná hra dětí
15:30 odpolední program při pobytu na zahradě, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačina
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek a poznávací činnoti u stolu
17:30 konec provozní doby, vyzvednutí dětí


Provozní doba jeslí je od 7:00 do 17:30 hodin.

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům.
Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování.
Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.).
Proto naše jesle nejsou jen hlídacím zařízením, ale také společenské a podnětné místo pro Vaše nejmenší.

Ceník jeselské třídy najdete zde

Kladno

Adresa: Mánesova 1683, Kladno, 272 01
Tel.: +420 773 800 591
Vedoucí pobočky: Kolumpková Eva
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz

Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN:
Var.symbol pobočky: 1683
Poznámka platby: celé jméno dítěte