Nové Butovice Jesle

Třídy jeslí pro děti od 6 měsíců - 3 let

Děti jsou rozděleny do oddělení nejen dle věku, ale také jejich individuálních potřeb.

1.oddělení = "Štěňátka" děti od 6 měsíců - 1,5 roku

2.oddělení = "Dinosauříci" děti od 1,5 roku - 3 letJedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Navazujeme na Váš denní režim z domova. Před pravidelnou docházkou nabízíme rodičům individuální adaptační program, kde se dítě adaptuje na prostředí jeslí, kolektiv a na skutečnost, že je bez rodiče. Vše probíhá s ohledem na potřeby dítěte a adaptaci konzultujeme s rodiči.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 29.6. - 3.7. 2020
Téma týdne Jedeme na výlet
Cílem týdne Seznámení dětí s tématem, povídáme si, trénujeme koordinaci, jemnou a hrubou motoriku, a spolupráci při kolektivní činnosti.
Pondělí Povídáme si - kam na výlet?
- rozumová a poznávací činnost
Rozvoj: procvičování paměti, pozornosti, slovní zásoby, vyjadřovacích schopností, soustředění, pečlivost. představivost, poznávací činnosti, logického myšlení.
Úterý Hrad - omalována
pracovní a výtvarná činnost
Rozvoj: jemné motoriky, úchopové činnosti. poznávání barev a materiálu, tvořivého myšlení, soustředění pečlivosti, kreativity, estetického cítění, spolupráce i samostatnosti.
Středa Zpíváme - Jede, jede poštovský panáček
- Hudební a pohybová činnost
Rozvoj: pohybových schopností, hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, rovnováhy, hudebního sluchu, soustředění a vnímání rytmu.
Čtvrtek Vláček - práce lepidlem
- pracovní a výtvarná činnost
Rozvoj: jemné motoriky, úchopové činnosti. poznávání barev, tvořivého myšlení, soustředění pečlivosti, kreativity, estetického cítění.
Pátek Zpíváme a tancujeme na známé písně
- hudební a pohybová výchova
Rozvoj: pohybových schopností, hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, rovnováhy, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu


Datum Já a moje oblíbené jídlo
Téma týdne 7.7. - 10.7. 2020
Cílem týdne Seznámení dětí s tématem, povědět si o tom, kdo co má rád, procvičení schopnosti naslouchat druhému, trénujeme správnou výslovnost a schopnost vyprávět krátký příbeh
Pondělí STATNÍ SVÁTEK
Úterý Já, malý kuchaříček - vaříme si letní osvěžení (pitíčko) z bylinek, které jsme si vypěstovali
- pracovní a výtvarná činnost
Rozvoj: jemné motoriky, úchopové činnosti, poznávání barev a materiálu, tvořivého myšlení, soustředění, pečlivosti, kreativity, estetického cítění, spolupráce i samostatnosti
Středa Protáhnem si tělíčka - velká ranní rozcvička
- hudební a pohybová výchova
Rozvoj: pohybových schopností, hrubé a jemné motoriky, koordinace pohybu, rovnováhy, postřehu, orientace v prostoru, vnímání rytmu
Čtvrtek Já, malý kuchaříček - děláme si domácí pomazánku
- pracovní a výtvarná činnost
Rozvoj: jemné motoriky, úchopové činnosti, poznávání barev a materiálu, tvořivého myšlení, soustředění, pečlivosti, kreativity, estetického cítění, spolupráce i samostatnosti
Pátek Opakujeme písničky a básničky, které jsme se za poslední dobu naučili
- jazyková a pohybová činnost
Rozvoj: orientace v prostoru, koordinace pohybu, schopnosti opakovat předváděné pohyby, výslovnosti, správné artikulace


07:00 otevírací doba jesliček, příchod dětí
07:30 snídaně
08:00 volná hra dětí, nabídka koutků
08:30 dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací, pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku
09:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd
12:30 spánek (čtení pohádky)
14:30 svačina
15:00 zájmové kroužky, volná hra dětí
15:30 odpolední program při pobytu na zahradě, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačina
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek a poznávací činnoti u stolu
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí


Provozní doba jeslí je od 7:00 do 18:00 hodin.

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům.
Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování.
Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.).
Proto naše jesle nejsou jen hlídacím zařízením, ale také společenské a podnětné místo pro Vaše nejmenší.

Ceník jeselských tříd najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte