NÁŠ TÝM MALÍČKOVA

O Vaše děti pečuje s láskou náš tým, který je složen z řad zdravotníků a pedagogů. Má bohaté zkušenosti, vzdělání a praxi v oblasti předškolního vzdělávání a výchovy.


Náš tým se strará o:Šárka Řezáčková (1985)
 • ředitel, jednatel poboček MALÍČKOV
 • vedoucí pobočky Stodůlky/Řepy
 • vystudovala Střední pedagogickou školu a Gymnázium v Karlových Varech: obor Předškolní a mimoškolní pedagogika
 • vystudovala Kvalifikační studium MŠMT: Ředitel pro MŠ a ZŠ
 • 13 let praxe v předškolních a školních zařízení s věkovou skupinou 6 měsíců - 8let
 • lektor vývarné výchovy- zájmových kroužků pro děti
 • lektor hudebně-pohybových kroužků pro děti - hraje na klavír, kytaru, flétnu
 • lektor keramiky pro děti
 • absolvent kurzu Montessori výuky a práce s didaktickými pomůckami
 • lektor učení hry na flétnu
 • majitelka průkazu: Cvičitele III.třídy
Štěpánka Kopřivová (1990)
 • působí na pobočce Malíčkova – Hlušičkova
 • teta jeselské třídy
 • vystudovala obor oděvnictví, ale vždy jí to táhlo k dětem :-)
 • rekvalifikační kurz ,, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“
 • má estetické cítění
 • pracovala ve státní školce jako provozní a asistent
 • práce s dětmi ji naplňuje, vyžívá se v kreativních nápadech při realozaci aktivit dětí
Jaroslava Šímová (1976)
 • působí na pobočce Stodůlky/Řepy
 • pedagog a vychovatel třídy Lištiček
 • má 5 let praxe v předškolním vzdělávání
 • absolvovala kurz ,,Chůvy pro děti od narození do 6 let“
 • má velmi vřelý vztah k dětem a práce s dětmi ji naplňuje
 • několikaletou praxi s hlídáním v rodinách
 • praxi s tréninkem moderní gymnastiky – 5 let
 • svou pozitivní energií a usměvem dokáže nakazit i své okolí :-)
 • velmi ráda dětem čte a zpívá
Lucie Adamčíková (1986)
 • působí na pobočce Malíčkova – Nové Butovice
 • pedagog 3.oddělení (dětí 3 – 6let)
 • má 3 letou praxi v MŠ, kde pracovala s dětmi i od 18 měsíců
 • absolvovala rekvalifikační kurz ,,Lektor pro mateřská centra“ (prvky Montessori pedagogiky)
 • absolvovala rekvalifikační kurz ,, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ (69-017-M)
 • má ráda tvoření s dětmi a malování
 • miluje přírodu
 • ráda dětem předčítá pohádky
Ema Kačírková (1999)
 • výpomocná teta na pobočce Malíčkova – Nové Butovice
 • teta jeselské třídy
 • vystudovala cestovní ruch
 • rekvalifikační kurz ,, Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“
 • praxi má jako lektor jízdy na koni, které se věnuje aktivně – na živnost
 • čiší z ní klid a dokáže zachovat klidnou hlavu ve všech situacích :-) a děti ji mají rády
Adéla Hospers (2002)
 • působí na pobočce Malíčkova – Ovčí Hájek
 • teta jeselské třídy
 • vystudovala Pedagogickou školu a gymnázium v Karlových Varech
 • má zkušensoti s hlídáním dětí (průměrný věk 3 roky)
 • ráda s děmti tvoří a kreslí, věnuje se keramice (9leté studium keramiky)
 • práce s dětmi je to, co chtěla od mala dělat, splnil se jí sen
 • má ráda četbu a dramatizaci