Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 2. 12. - 8. 12. 2019
Téma týdne Mikuláš
Cílem týdne Seznámení se s Mikulášskou tradicí a zvyky. Trénink paměti, společné práce a komunikace, správné výslovnosti při přednesu, příprava na psaní a počty.
Pondělí Nabídka koutku: lego, omalovánky - Mikuláš, čert, anděl
Ranní kruh: ranní přivítání. Povídáme si co jsme dělali o víkendu - rozvoj komunikace a vyjadřovacích schopností
Ranní cvičení: hrajeme si na čertíky - orientace v prostoru
Řízená činnost: výtvarná činnost - malujeme a vybarvujeme obrázky pro Mikuláše - cvičíme správné držení tužky, přesnost a trpělivost
Úterý Mikuláš
Středa Nabídka koutku: pexeso, kostičky, hračky dle vlastního výběru
Ranní kruh: ranní přivítání. Povídáme si o Mikulášovi, čertovi a andělovi - jak vypadají, co dělají
Ranní cvičení: cvičíme na básničky o Mikulášovi - dbáme na správné držení těla
Řízená činnost: počítáme čertovo uhlí - učíme se počítat
Čtvrtek Nabídka koutku: omalovánky, kostky, knížky
Ranní kruh: učíme se básničky pro Mikuláše - cvičíme paměť
Ranní cvičení: chůze po špičkách a patách, protažení celého těla
Řízená činnost: výtvarná činnost - z kartonových ruliček a barevných papírů vyrábíme postavičky Mikuláše, čerta a anděla - stříháme, lepíme...procvičujeme jemnou motoriku
Pátek Nabídka koutku: dřevěné koleje s vláčky, puzzle a lego
Ranní kruh: opakujeme básničky pro Mikuláše...
Ranní cvičení: štafetové závody
Řízená činnost: doděláváme postavičky Mikuláše, anděla a čerta, vyrábíme čertův řetěz - společná práce


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte