Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 27.11.-1.12.2023
Téma týdne Čert, anděl a Mikuláš
Cílem týdne Rozvoj fantazie, kreativního myšlení, slovní zásoby. Procvičení jemné motoriky a grafomotoriky. Upevnění přátelského a ohleduplného chování v kolektivu
Pondělí Nabídka koutků: volná hra dětí s hračkami dle jejich preferencí

Ranní kruh: povídáme si o tom, co jsme dělali o víkendu - pobyt v přírodě, opakujeme si dny v týdnu a co nás čeká v následujícím týdnu.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: Anděl, čert a Mikuláš - kdo to je?
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování, hrubé motoriky

Řízená činnost: Andělská soutěž
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, vnímání rytmiky, paměti
Úterý Nabídka koutku: pastelky, papír, puzlle, knížky

Ranní kruh: Ranní rituál. Povídání o tom, kdo už viděl čerty, učíme se čertovskou básničku.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: relaxační cvičení a cviky na správné držení těla
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

Řízená činnost: výtvarná činnost - Obrázek pro Mikuláše - malujeme, lepíme, stříháme
Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev
Středa Nabídka koutku: domeček, skládačky, magnetická tabule

Ranní kruh: Ranní rituál. Opakování básniček a písniček na besídku.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: rozcvička, kruhové cvičení, cvičíme s hudbou.
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, vnímání rytmiky, paměti.

Řízená činnost: Zpívání a tancování s rytmickými nástroji, mini disco, písničky, hry a soutěže na dané téma.
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vyjadřování, paměti, trpělivosti
Čtvrtek Nabídka koutků: zimní puzzle, omalovánky Čertíka

Ranní kruh: básnička Čert s doprovodným pohybem Rozvoj: řečových schopností a dovedností, paměti, pozornosti

Řízená činnost: výroba anděla pomocí barev, rozvoj : kladného vztahu k tvoření, estetického cítění, vnímání barev a prostorovosti, jemné motoriky
Pátek Nabídka koutku: deskové hry, knížky

Ranní kruh: Ranní rituál. Čteme knihy, půjčujeme si knihy navzájem. Povídáme si o čteném textu.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: rozcvička, štafetové hry, soutěže - cvičíme práci v týmu a ohleduplné chování.
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování

Řízená činnost: tématické omalovánky - cvičíme přesnost a trpělivost
Rozvoj smyslového vnímání, jemné i hrubé motoriky, samostatnosti, poznávání barev


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte