Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 27.6. - 1.7.2022
Téma týdne Těšíme se na prázdniny
Cílem týdne Tento týden si budeme povídat o tom co nás čeká o prázdninách? Už vím kam pojedu na výlet ? co budu potřebovat v létě? také budeme poslední dny nacvičovat besídku a budeme se na to těšit.
Pondělí Nabídka koutku - pexeso
Ranní kruh - co jsme dělali o víkendu?
Ranní cvičení - rozcvička
Cílená činnost - pohybové hry
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, představivosti, společné spolupráce s ostatními dětmi ...
Úterý Nabídka koutku - tužky a papír
Ranní kruh - plavky - jak vypadali plavky dřív a jak dnes?
Ranní cvičení - rozcvička
Cílená činnost - vybarvi plavky
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, představivosti, společné spolupráce s ostatními dětmi ...
Středa Nabídka koutku - lego
Ranní kruh - kam pojedu o prázdninách?
Ranní cvičení - rozcvička
Cílená činnost - volná kresba
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, představivosti, společné spolupráce s ostatními dětmi ...
Čtvrtek Nabídka koutku - knížky
Ranní kruh - kde už jsem byl ?
Ranní cvičení - rozcvička
Cílená činnost - volná kresba
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, představivosti, společné spolupráce s ostatními dětmi ...
Pátek Nabídka koutku - lego
Ranní kruh - shrnutí tématu
Ranní cvičení - rozcvička
Cílená činnost - pohybové hry
Rozvoj jemné a hrubé motoriky, představivosti, společné spolupráce s ostatními dětmi ...


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte