Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 13.9.-17.9.2021
Téma týdne Všichni jsme kamaradi
Cílem týdne Seznámení se kdo se jak jmenuje, co je to přátelství, kdo je to kamarád
Pondělí Nabídka koutku - pexeso z fotek dětí
Ranní kruh - opakování dnů v týdnu
Povídání si o tom kdo je to vlastně kamarád.
Ranní cvičení - Patty Shukla - písnička na sed, stoupnutí a otočku ( stand up sid down, hra na sochy.
Cílená činnost - posíláme si papír a každý na něj něco namaluje.
Cvičení paměti, rozvoj hrubé motoriky, rozvoj jemné motoriky.
Úterý Nabídka koutku - knížky
Ranní kruh - opakování měsíce
,,pošli mi objetí”
Ranní cvičení - sloník Toník, baby shark
Cílená činnost - výroba přání pro kamaráda
Rozvoj hrubé motoriky, paměti, socializace.
Středa Nabídka koutku - pexeso
Ranní kruh - opakování jmen a věku,opakování roční období, jaké máme počasí.
Ranní cvičení - kakadu, rozcvička pro děti
Cílená činnost - zkus namalovat kamaráda
Rozvoj paměti, hrubé motoriky, jemné motoriky.
Čtvrtek Nabídka koutku - lego
Ranní kruh - pozdravy rukou, zdravení, chválení.
Ranní cvičení - dedoles song, ram sam sam
Cílená činnost - pohlednice pro kamaráda
Rozvoj hrubé a jemné motoriky
Pátek Ranní kruh - jak se zdraví kamarádi v různých zemích? (Jazyk, nosy, čela..)
Cílená činnost - krabičky na dárek
Ranní cvičení - hra na sochy, kompot
Rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky učení se novým pozdravům.


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte