Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 24.06.-28.06. 2024
Téma týdne PŘÍRODA
Cílem týdne Život u vody, ve vodě, u moře a v lese. Seznámit děti s vdou v přírodě, životem u vody a ve vodě. Poznávají a seznamují se s různými druhy živočichů a rostlin. Seznamují se s ochranou přírody, že je vod užitečná pro život, ale může být i nebezpečná (pokusy s vodou). Člověk a příroda se navzájem ovlivňují. je důležité znát co je nebezpečné a škodlivé přírodě a co může ohrožovat životní prostředí
Pondělí Nabídka koutku: pastelky, papír, puzzle, knížky

Ranní kruh: Ranní rituál. Didaktické obrázky, počasí u nás
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: relaxační cvičení a cviky na správné držení těla
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, vnímání rytmiky, paměti
OPIČÍ DRÁHA
- rozumová a poznávací činnost
- chůze po kamínkách, písku a trávě, střídání chůze, běhu a skoku na signál
rozvoj - hrubé motoriky, koordinace pohybu, paměti, orientace v prostoru, vnímájí, naslouchání, artikulace, slovní zásoby a spolupráce
Úterý Nabídka koutku: lego, omalovánky, dřevěné vláčky

Ranní kruh: Ranní rituál. Povídáme si co jsem dělali o víkendu - rozvoj komunikace a schopnosti naslouchat druhému.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: tančíme a zpíváme na písničky dle výběru - cvičíme schopnost sladění pohybu s hudbou, orientace a ohleduplné chování při pohybu v prostoru.
Rozvoj :
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování
MOTÝL Z NOŽIČEK
- výtvarná činnost
rozvoj - jemné motoriky, rozpoznání barev, spolupráce, vnímání a úchopové činnosti
Středa Nabídka koutku: deskové hry, knížky

Ranní kruh: Ranní rituál. Čteme knihy o ročním období/počasí. Povídáme si o čteném textu.
Rozvoj smyslového vnímání, prosociální chování, slovní zásoby, paměti, vyjadřování

Ranní cvičení: štafetové hry, soutěže - cvičíme práci v týmu a ohleduplné chování.
Rozvoj smyslového vnímání, hrubé motoriky, slovní zásoby, vnímání rytmiky, paměti, vyjadřování
KVĚTINOVÁ LOUKA
- výtvarná a pracovní činnost
rozvoj - úchopové činnosti, vnímání, fantazie, rozpoznání barev, spolupráce a samostatnosti
Čtvrtek Nabídka koutku: hrajeme si s dřevěnými kostkami, panenkami, auty

Ranní kruh: učíme se týdenní básničku Svět
Rozvoj paměti, soustředění a vystupování před skupinou

Ranní cvičení: opakujeme taneční choreografii
Rozvoj hudebního cítění, koordinace pohybů, hrubé motoriky
CO UŽ SI PAMATUJEME? POKUS S VODOU
- rozumová a poznávací činnost
rozvoj - jemné motoriky, paměti, slovní zásoby, artikulace, vnímání, pozornosti a spolupráce
Pátek Nabídka koutku: lovíme rybičky

Ranní kruh: opakujeme písničku V moři je místa dost
Rozvoj paměti a koncentrace, schopnosti vystupovat před skupinou

Ranní cvičení: závody týmů na hřišti
Rozvoj soustředění, práce v týmu zdravé soutěživosti a hrubé motoriky
RYBKA V AKVÁRKU
- výtvarná a pracovní činnost
rozvoj - jemné motoriky, úchopové činnosti, rozpoznání barev, paměti, fantazie, samostatnosti a spolupráce


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte