Nové Butovice Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 3.10. - 7.10. 2022
Téma týdne Zvířátka
Cílem týdne Tento týden si budeme povídat o zvířátkách co jsou na farmě. Pojmenujeme si je řekneme si jaký z nich máme užitek (maso, peří, vlna, mléko) a jak se může dál například využit mléko...
Rozvoj slovní zásoby, jemné a hrubé motoriky, rozvoj smyslů...

Básnička na tento týden

Podzim - Jiří Žáček
Na obloze tiše čtu si:
na jih odlétají husy.

Na zahradě za úvozem,
jablíčka už zvoní o zem.

V polích podzim hospodaří,
k večeři si mlhu vaří.
Pondělí Nabídka koutku - lego
Ranní kruh - úvod do tématu, co jsme dělali o víkendu, řekneme si dny v týdnu, měsíce, roční období, jaké máme počasí a novou básničku
Ranní cvičení - hra na zvířátka různé proměny a hry
Cílená činnost - každý den si vyrobíme jedno zvířátko z farmy
Úterý Nabídka koutku - knížky k tématu
Ranní kruh - zvířátka na farmě - pojmenujeme si je a řekneme si čím se živí, řekneme si dny v týdnu, měsíce, roční období, jaké máme počasí a básničku
Ranní cvičení - hra na zvířátka různé proměny a hry
Cílená činnost - každý den si vyrobíme jedno zvířátko z farmy
Středa Nabídka koutku - montessori pomůcky
Ranní kruh - zvířátka na farmě - jaký máme z jakého zvířátka užitek - maso, peří ..., řekneme si dny v týdnu, měsíce, roční období, jaké máme počasí a básničku
Ranní cvičení - hra na zvířátka různé proměny a hry
Cílená činnost - každý den si vyrobíme jedno zvířátko z farmy
Čtvrtek Nabídka koutku - pastelky a papír
Ranní kruh - zvířátka na farmě - co to je savec, co to znamená pastva... , řekneme si dny v týdnu, měsíce, roční období, jaké máme počasí a básničku
Ranní cvičení - hra na zvířátka různé proměny a hry
Cílená činnost - každý den si vyrobíme jedno zvířátko z farmy
Pátek Nabídka koutku - volný výběr
Ranní kruh - shrnutí tématu, řekneme si dny v týdnu, měsíce, roční období, jaké máme počasí a básničku
Ranní cvičení - hra na zvířátka různé proměny a hry
Cílená činnost - každý den si vyrobíme jedno zvířátko z farmy


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Ceník třídy MŠ najdete zde

Praha 13 - Nové Butovice

Adresa: Ovčí Hájek 2357/48, Praha 13, 158 00
Tel.: +420 777 282 571
Vedoucí pobočky: Pěkná Lucie
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny


Platební informace:

Bankovní spojení: KB a.s.
Č.ú.: 35-8888880237/0100
IBAN: CZ 7801 0000 0035 8888 8802 37
SWFT: KOMBCZPPXXX
Var.symbol pobočky: 235748
Poznámka platby: celé jméno dítěte