Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 8. - 12.7. 2024
Téma týdne Mořský svět
Cílem týdne Seznámit děti s podmořským světem, s přírodními úkazy. Rozvíjet jejich poznání. Přiblížit jim význam vody ve světě. Seznámit je se základními fyzikálními vlastnostmi mořské vody. Rozvoj komunikačních schopností a dovedností, ohleduplnosti.
Pondělí Ranní koutek: kniha Podmořský svět
Ranní kruh: Povídání a seznámení s tématem týdne - Podmořský svět - čím se liší moře od rybníku, jací tam žijí živočichové - prohlížení didaktických obrázků
Ranní cvičení: Rybičky, rybičky -pohybová hra - koordinace, orientace v prostoru
Řízená činnost: Malba moře + sypání písku - pracovní a výtvarná činnost - společná práce dětí - rozvoj ohleduplnosti, představivosti, jemné motoriky
Úterý Ranní koutek: pexeso - moře
Ranní kruh: Přiřazování obrázků - moře - rybník - rozvoj myšlení, paměti
Ranní cvičení: rybičky mezi korály - překážková dráha - rozvoj hrubé motoriky, rychlosti, hbitosti
Řízená činnost: skládáme LODIČKU, práce s papírem - rozvoj jemné motoriky, trpělivosti
Středa Ranní koutek: stavíme loď z lega
Ranní kruh: Báseň ,,Námořníci" s doprovodným pohybem - opakování získaných poznatků, opětovné vysvětlení - upevnění
Ranní cvičení: dětská jóga - Mořská hladina - protažení těla
Řízená činnost: Vv- výroba MEDÚZ, práce s barevným papírem, lepidlem, fixami - rozvoj jemné motoriky, barevného cítění, představivosti
Čtvrtek Ranní koutek: omalovánka Moře
Ranní kruh: Seznámení se s významem moře - pomocí interaktivní tabule
Ranní cvičení: pohybová hra - Žralok - rozvoj ohleduplnosti, empatie, koordinace pohybů a hrubé motoriky
Řízená činnost: Pracovní list - grafomotorika - vlny - uvolnění zápěstí a příprava na psaní
Pátek Ranní koutek: puzzle mořští živočichové
Ranní kruh: hledání obrázků spojených s mořem po místnosti - pokládání do moře + povídání si o nich
Ranní cvičení: napodobování živočichů - jejich pohybů a zvuků - protažení a správné držení těla
Řízená činnost: Četba pohádky ,,O moři" - s doprovodnými otázkami - komunikace, rozvoj řečových schopností, schopnosti odpovídat v delších větách.


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny