Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 13.9.-17.9.2021
Téma týdne KAMARÁDI
Cílem týdne Vytvářet a upevňovat kamarádské vztahy. Získání relativní citové samostatnosti, rozvoj citové vazby. Vytváření prosociálních postojů - citlivost, toleranci, respekt. Umět pracovat ve skupině, samostatně, naslouchat druhému. Rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, orientace v prostoru.
Pondělí Ranní koutek: stavebnice Lego
Ranní kruh: ranní rituál ( společné přivítání ), hra na jména - rozvoj paměti, komunikace, socializace
Ranní cvičení: hra Škatulata batolata - po třídě rozmístíme obruče (domečky). Děti mezi nimi běhají, skáčou, lezou....a na smluvený signál skočí do domečku. Orientace v prostoru, ohleduplnost, běh s hýbáním, rychlá reakce na smluvený signál
Řízená činnost: báseň Září klepe na vrátka, tematické pracovní listy. Rozvoj paměti, výslovnosti, trpělivosti, soustředění, dbáme na správný úchop psací potřeby
Úterý Ranní koutek: omalovánka na dané téma
Ranní kruh: ranní rituál, upevňování - dny v týdnu, jaký máme měsíc, roční období, počty do deseti. Povíme si kdo je kamarád, proč je důležité mít kamaráda, jak se ke kamarádovi mám chovat
Ranní cvičení: poskoky, chůze po patách, po špičkách do rytmu bubínku. Správně reagovat na daný signál, orientace v prostoru, ohleduplnost, pozornost
Řízená činnost: malba vodovými barvami - Můj kamarád - rozvoj jemné motoriky, správného držení kreslící pomůcky, představivosti, soustředění, trpělivosti, vnímání barev
Středa Ranní koutek: puzzle
Ranní kruh: ranní rituál, upevňování KOUZELNÝCH SLOV - dobrý den, na shledanou, děkuji, prosím, s dovolením, promiň, mohu si půjčit
Ranní cvičení: protažení celého těla, správná koordinace, držení těla,
Řízená činnost: hra na Palečka a obra. Děti stojí v kruhu, dvě děti stojící proti sobě dostanou míč (jeden velký, jeden malý). Úkolem je rychle si podávat míče po obvodu kruhu tak, aby velký míč honil malý míč (obr honí Palečka). Rozvoj jemné motoriky, manipulace, koordinace pohybů
Čtvrtek Ranní koutek: dřevěné mozaiky, námětové hry
Ranní kruh: ranní rituál, opakujeme báseň Září klepe na vrátka
Ranní cvičení: cvičení s hudbou - rozvoj pohybových schopností a dovedností, orientace v prostoru, ohleduplnosti, sladit pohyb s hudbou
Řízená činnost: grafomotorické listy - rozvoj trpělivosti, soustředění, jemné motoriky, myšlení, dbáme na správný úchop psací potřeby
Pátek Ranní koutek: prohlížení knih
Ranní kruh: ranní rituál, shrnutí týdne, doplňující otázky - proč je pro nás kamarád důležitý, jak se mám ke kamarádovi chovat, jaká kouzelná slovíčka máme používat a proč, apod. - rozvoj paměti, soustředění, mluveného projevu, trpělivosti - nechám domluvit kamaráda
Ranní cvičení: hra na Peška ( Chodí pešek okolo)
Řízená činnost: matematické představy - přiřazování obrázků, pojmy - nahoře, dole, vlevo, vpravo, za, před, pod - rozvoj prostorové orientace, pravolevé orientace, myšlení, soustředění


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny