Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 4. - 8.12. 2023
Téma týdne Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady děti straší
Cílem týdne Vytváření prosociálních postojů - respekt, citlivost, tolerance, .. Rozvoj pocitu sounáležitosti s ostatními, rozvíjet pohybové a manipulační schopnosti, orientace v prostoru. Rozvoj jemné i hrubé motoriky, Posílení sebedůvěry a zbavit se strachu z veřejného vystupování. Rozvoj řečových schopností a dovedností, rozvoj slovní zásoby. Zlepšení sebeobsluhy.
Pondělí Nabídka koutků: konstruktivní hry - lego, seva, duplo
Ranní kruh: Ranní rituál, rozhovor s dětmi: co jsem dělal o víkendu - rozvoj slovní zásoby
Ranní cvičení: Nácvik tanečků na besídku - umět sladit pohyb s hudbou, zapamatování taneční choreografie
Řízená činnost: Seznámení dětí s tématem: první advent, vánoční čas, změny v přírodě, příchod Mikuláše - tradice a zvyky, prohloubení znalostí, soustředěnost, rozvoj slovní zásoby
Úterý Nabídka koutků: omalovánka na dané téma
Ranní kruh: ranní rituál, opakování básniček a písniček na besídku - soustředěnost, příprava na vystoupení, odbourání trémy z mluveného projevu
Ranní cvičení: Čertí rozcvička, pohybová hra na Čertíka - rozvoj správného držení těla, orientace v prostoru, koordinace těla, dodržení pravidel pohybové hry
Řízená činnost: Povídaní s dětmi o Ježíškovi, o andělech, kouzlu vánoc. Dopis Ježíškovi - umět vyjádřit své přání
Středa Mikulášská nadílka
- přijde k nám Mikuláš
Dopolední akce pro děti. Mikulášská minidiskotéka
Čtvrtek Nabídka koutků: puzzle, dřevěné mozaiky, námětové hry
Ranní kruh: Čtení pohádky o Vánocích - soustředěnost, rozvoj slovní zásoby
Ranní cvičení: Pohybová hra na Čertíka, nácvik tanečků na besídku
Řízená činnost: Výtvarná výchova - Svícen - práce s barvami, správný úchop štětce, estetické vnímání, práce s nůžkami
Pátek Nabídka koutků: volné hry dětí, volný výběr hraček
Ranní kruh: Logopedická prevence
Ranní cvičení: Cvičení s prvky dětské jógy - rozvoj správného držení těla, koordinace těla
Řízená činnost: Nácvik na besídku - básničky, písničky, tanečky


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny