Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 20.1.-24.1.2020
Téma týdne Hrátky ve sněhové peřině
Cílem týdne Rozvoj znalostí a vědomostí a zimním období - seznámit děti s projevy zimy a její zákonitosti, změnami které nás ovlivňují. Vytváření kladného vztahu k přírodě. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, rozvoj komunikačních schopností a dovedností, trénink paměti, pozornosti. Koordinace těla, pohybového aparátu, správného držení těla.
Pondělí Nabídka koutků: námětové hry – kuchyňka na domácnost
Ranní kruh: ranní rituál, povídání s dětmi – co jsem dělal o víkendu- rozvoj komunikačních schopností a dovedností
Ranní cvičení: zdravotní cviky s motivací, pohybová hra MRAZÍK- správné držení těla, dýchání při cvičení, koordinace pohybu
Řízená činnost: výtvarná výchova – PAN MRÁZ – práce s papírem, barvami, lepení, stříhání – rozvoj jemné motoriky, práce s nůžkami, estetické cítění
Úterý Nabídka koutků: omalovánka se zimní tematikou
Ranní kruh: ranní rituál, příběh VLOČKA – upevňování poznatků a vědomostí o zimě – povídání a rozhovor s dětmi – rozvoj slovní zásoby, schopnosti uplatnění vědomostí, myšlení, paměti, komunikace
Ranní cvičení: Cvičení s vločkou, tancování na hudbu – správná orientace v prostoru, rozvoj pohybových schopností a dovedností, sladit pohyb s hudbou
Řízená činnost: Grafomotorické cvičení – pracovní list se zimní tematikou
Řízená činnost II. - Logopedická prevence
Středa
Nabídka koutků: konstruktivní hry - lego, stavebnice, Seva
Ranní kruh: Ranní rituál, procvičovaní počtů, barev, geometrických tvarů, počítání vánočních ozdob, porovnávání větší, menší
Ranní cvičení: zdravotní cviky s motivací, cvičení s hudbou, pohybová hra na Mrazíka – rozvoj správného držení těla, koordinace, rovnováhy, orientace v prostoru, dodržení pravidel pohybové hry
Řízená činnost: učíme se novou básničku ZIMA – rozvoj pozornosti, paměti, naučit se krátký text, pracovní list – rozvoj matematických představ
Čtvrtek Nabídka koutků: puzzle, dřevěné skládačky
Ranní kruh: ranní rituál, hra – poznej kamaráda
Ranní cvičení: tancování na hudbu, pohybové hry na přání dětí - orientace v prostoru, ohleduplný a bezpečný pohyb
Řízená činnost: Povídání o zimě, rytmické cvičení – napodobení rytmu pomocí dřívek
Řízená činnost II.: logopedická prevence
Pátek Nabídka koutků: didaktické hry
Ranní kruh: ranní rituál, opakování básničky ZIMA
Ranní cvičení: překážková dráha, cvičení s hudbou – snaha zlepšovat svou dovednost, vztah k pohybu, koordinace pohybu, rovnováha, rozvoj obratnosti, sladit pohyb s hudbou
Řízená činnost: Ukázka správného oblékání do zimy, trénování oblékání, omalovánka


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny