Stodůlky/Řepy Mateřská škola

Pobočka MALÍČKOVA má jednu třídu MŠ pro děti od 3 - 7 let. Třída nese název "Lištičky".
Kapacita třídy je omezená pro školní rok max.10 dětí .

Nabízíme výukový program s angličtinou 2x týdně a s využitím odborného pedagogického didaktického materiálu. Celý program je koncipován na principech Montessori a vše probíhá formou zábavných her a činností. Učitelky se účastní různorodých vzdělávacích a zážitkových kurzů s metodikou, aby mohly dětem nabídnout široké spektrum činností a využití pomůcek.

Jedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Součástí areálu je vlastní zahrada.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.

Mohlo by Vás zajímat:Datum 03. - 07.10. 2022
Téma týdne Barvičky podzimu
Cílem týdne Schopnost rozlišovat barvy, vnímat odstíny a určovat je na obrázcích a věcech. Rozvoj slovní zásoby, pozornosti, paměti, rytmiky. Rozvoj jemné motoriky, správného držení psací potřeby, příprava na psaní. Schopnost soustředění, trpělivosti a spolupráce. Procvičování hrubé motoriky, rovnováhy a koncentrace.
Pondělí Ranní koutek: hledání různě barevných hraček ve třídě
Ranní cvičení: cvičení s Míšou - cvičení na hudbu - rozvoj: soustředění, nápodoba pohybu, hudebního vnímání, pohyb v rytmu, koordinace celého těla
Ranní kruh: ranní rituál - opakování dnů v týdnu, měsíců, počítáme do deseti, ukazujeme si jak tato čísla vypadají. Povídání si o barvách, které nejčastěji vidíme na podzim venku.
Řízená činnost: Barevní hadi - hady stavíme z barevných kostek - rozvoj: jemné motoriky, spolupráce, trpělivosti
Úterý Ranní koutek: puzzle
Ranní cvičení: pohybová hra Pan čáp ztratil čepičku - rozvoj: hrubé motoriky, orientace v prostoru a vnímání svého těla, rozeznávání barev, postřehu, rychlosti
Ranní kruh: ranní rituál - opakujeme kde a jaké barvy najdeme venku na podzim + opakujeme báseň Podzim
Řízená činnost: Barvy - kreativní malba při poslechu hudby - rozvoj: správného držení psací potřeby, barevného cítění, kreativity, představivosti a vnímání hudby
Středa Akce pro děti: Divadelní představení. Doprovodné písničky a básničky. Zahrajeme dětem pohádku Perníková chaloupka - rozvoj: soustředění, představivosti, vnímání, fantazie, seberealizace, pozornosti
Čtvrtek Ranní koutek: povídaní o přírodninách, ukázky přírodnin
Ranní cvičení: písnička Travička zelená s doprovodným pohybem - rozvoj: sluchového vnímání, soustředěnosti, paměti, rytmiky, pohybového aparátu, rovnováhy
Ranní kruh: malba do písku: malujeme znaky podzimu - rozvoj jemné motoriky, představivosti
Řízená činnost: pracovní listy Barvy podzimu + omalovánka - rozvoj: jemné motoriky, správného držení psací potřeby, rozhodování ( výběr správné barvy)
Pátek Ranní koutek: didaktické hry
Ranní cvičení: rozcvička, kruhové cvičení, cvičíme s hudbou
Ranní kruh: opakujeme podzimní básničky s pohybem ( jablíčko, bramboru, sluníčko, zajíček, bedla apod.)
Řízená činnost: výtvarná činnost - společná práce dětí Strom - lepení listí, kreslení - rozvoj: jemné i hrubé motoriky, spolupráce, představivosti, trpělivosti


07:00 Otevírací doba MALÍČKOVA, příchod dětí, odpočinek.
07:30 Snídaně
08:00 Volná hra dětí (připravené hrací koutky dle témat výuky dne)
08:30 Ranní kruh (poznávací a rozumová činnost – opakování výuky předešlých dní)
08:45 Ranní cvičení ( pohybové hry a zdravotní cviky ) + relaxace
09:15 Řízená činnost (rozumová, poznávací , estetická aj.) – výuka , využití motivace a her k získání aktivity dětí a jejich zájmu dle tématu výuky
09:45 Svačina + hygienické návyky
10:15 Pobyt venku – zahrada, procházka, výlety, akce aj. (rozvoj pohybových schopností a dovedností)
11:15 Hygiena + polední kruh
11:30 Oběd
12:15 Spánek/vyzvedávání dětí
14:30 Svačina
15:00 Zájmové kroužky – keramika, hudebně pohybový, aj./pobyt venku – zahrada
17:00 Volná hra dětí – hrací koutky
18:00 Zavírací doba MALÍČKOVA/odchod dětí


Provozní doba MŠ je od 7:00 do 18:00 hodin.

Denní program je upravován dle potřeb dětí, je vytvořen na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání.

Součástí týdenního programu je výuka anglického jazyka ve dvou hodinových blocích/týdně. Kde se děti hravou formou seznamují s jazykem.

Výukový program nese prvky Montessorri výuky, kde je kladen důraz na poznávání prostřednictvím smyslů, vjemů a formou hry, učení na základě vlastních prožitků a zkušeností.

K výuce používáme osvědčený pedagogický didaktický materiál a pomůcky.

Náš personál tvoří tým složený z pedagogů s několikaletou praxí v předškolních zařízeních. Na pobočce máme též v našem týmu zdravotníka.

Šárka Řezáčková - ředitel, vedoucí pobočky, zastupující pedagog
  • pedagog, ředitel, vedoucí pobočky
  • vedoucí keramického, HV kroužku, vědce, cvičitel 3.třídy
  • lektor učení hry na flétnu
  • praxe s dětmi od 6 měsíců - 7 let

Veronika Křáková - pedagog MŠ třídy
  • vystudovný učitel
  • praxe v předškolníchS zařízení
  • vedoucí keramického kroužku
  • praxe s dětmi od 3 let - 7let

Bližší informace k personálu
Ceník třídy MŠ najdete po kliknutí: Ceník

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny