Stodůlky/Řepy Jesle

Třídy jeslí pro děti od 6 měsíců - 3 let

Děti jsou rozděleny do oddělení nejen dle věku, ale také jejich individuálních potřeb.

1.oddělení = "Koťátka" děti od 6 měsíců - 1,5 roku

2.oddělení = "Berušky" děti od 1,5 roku - 3 letJedinou podmínkou pro přijetí dítěte je potvrzení od lékaře o jeho zdravotním stavu a očkování, které je zákonem povinné. Žádná jiná kritéria pro přijetí dítěte do MALÍČKOVA k docházce nejsou.

Navazujeme na Váš denní režim z domova. Před pravidelnou docházkou nabízíme rodičům individuální adaptační program, kde se dítě adaptuje na prostředí jeslí, kolektiv a na skutečnost, že je bez rodiče. Vše probíhá s ohledem na potřeby dítěte a adaptaci konzultujeme s rodiči.

Rádi s Vámi domluvíme nezávaznou prohlídku, kde Vám řekneme více o denním programu, provozu, průběhu adaptace a zodpovíme na všechny Vaše dotazy. Neváhejte nás kontaktovat.


Mohlo by Vás zajímat:Datum 2.1.-6.1.2023
Téma týdne My tři králové jdeme k vám, zimní období
Cílem týdne Rozvíjení jemné a hrubé motoriky v hudbě, v malování a ve cvičení.
Pondělí Zpívání koledy Mi tři králové jdeme k vám.
- hudební činnost
Úterý Výroba 3 králů z papíru
- pracovní činnost
Středa Zimní rozcvička v jesličkách
- pohybová činnost
Čtvrtek písničky u klavíru, zimní písničky
- hudební, rozumová a jazyková činnost
Pátek Povídání si o zimních radovánkách, sportech, her, kterí můžeme v zimě zažít.
- rozumová a jazyková činnost


Datum 18. - 22.9. 2023
Téma týdne RODINA
Cílem týdne Povídání si o rodině. Kolik je členů rodiny, o domácích mazlíčcích, kde žijeme apod.
Budeme rozvíjet jemnou motoriku ve výtvarné výchově, kde budeme malovat rodinu a hrubou motoriku v pohybu.
Pondělí Povídání si o rodině. Kolik je členů rodiny, o domácích mazlíčcích, kde žijeme aj.
- jazyková a rozumová činnost
Úterý Pohádka " O Řepě"
- přečtení a vyprávění pohádky
- trénujeme soustředění
- rozvíjející a rozumová činnost
Středa Stavíme domeček/byteček ze stavebnice
- rozvoj jemné motoriky, představivosti
- práce se stavebnicí
- kooperace, socializace - skupinová práce
Čtvrtek Uhádni kdo jsem...
- pracovní list " Rodina"
- rozumová a rozvíjející činnost
Pátek Malujeme leporelo " Pohádka O Velké Řepě"
- kombinovaná technika
- vytvoříme se knížku z Malíčkova
- výtvarná a pracovní činnost


07:00 otevírací doba jesliček, příchod dětí
07:30 snídaně
08:00 volná hra dětí, nabídka koutků
08:30 dopolední činnosti – v týdnu se střídají činnosti výtvarná, pracovní, hudební, poznávací, pohybová – zaměření na pohybové hry a zdravotní cviky vedoucí ke správnému vývoji po tělesné stránce, učíme se básničky a rytmiku, rozvíjíme paměť a myšlení, u menších dětí se zaměřujeme hlavně na motoriku a u větších na grafomotoriku
09:30 svačina
10:00 pobyt na zahrádce – volná hra, pohybové hry, rozvoj hrubé motoriky, míčové hry, hra na pískovišti, skluzavky, houpačky
11:00 převlékání z venku, hygienické návyky, činnost poznávací a rozumová (prohlížení dětských knížek, práce s knihou nebo obrázky, povídání, rozhovory s dětmi)
12:00 oběd
12:30 spánek (čtení pohádky)
14:30 svačina
15:00 zájmové kroužky, volná hra dětí
15:30 odpolední program při pobytu na zahradě, při špatném počasí odpolední činnosti dětí v herně
16:30 svačina
17:00 volná hra dětí, prohlížení knížek a poznávací činnoti u stolu
18:00 konec provozní doby, vyzvednutí dětí


Provozní doba jeslí je od 7:00 do 18:00 hodin.

Snažíme se také vést děti k základním hygienickým a sociálním návykům.
Využíváme jejich přirozené zvídavosti a aktivity k získávání nových poznatků pomocí hry, knížek, názornosti a objevování.
Kolektiv pomáhá dětem k socializaci (vypěstování ohleduplnosti a empatii ke druhým, rozvoji komunikace apod.).
Proto naše jesle nejsou jen hlídacím zařízením, ale také společenské a podnětné místo pro Vaše nejmenší.

Ceník jeselských tříd najdete zde

Praha 5 - Stodůlky/Praha 6 - Řepy

Adresa: Hlušičkova 1064/1, Praha 5, 155 00
Tel.: +420 773 282 591
Vedoucí pobočky: Řezáčková Šárka
Domluvení prohlídky: +420 777 282 591
Email: info@malickov.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7:00-18:00 (mimo státní svátky), otevřeno i přes prázdniny